piątek, maja 25, 2018

Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony mamciadopotegi3.blogspot.com

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Treść polityki prywatności jest zgodna z wymogami regulacji o ochronie danych osobowych obowiązującej od dnia 25.05.2018 r.
Co to RODO?
RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Polityka prywatności strony mamciadopotegi3.blogspot.com
Polityka prywatności, którą właśnie czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi i innych technologii w ramach strony internetowej    http://mamciadopotegi3.blogspot.com/
§ 1 Definicje
Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:
 1. STRONA – strona internetowa działająca pod adresem http://mamciadopotegi3.blogspot.com
 2. Administrator danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony jest – Aneta Ciurkot e-mail: mamadopotegi3@onet.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.
 4. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Administrator serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 3. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników.
§ 3 Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem serwisu – poprzez dostępne na niej formularze: formularz dodawania komentarzy, lub poprzez wiadomość e-mail mamadopotegi3@onet.pl
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia dyskusji dotyczącej komentowanego artykułu – i nie są wykorzystywane przez Administratora w jakikolwiek inny sposób.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
§ 4 Zakres zbieranych danych
 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do kontaktu z nim lub przekazaniu danych sponsorowi nagrody w celu jej wysyłki
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail a w wyniku wygranej konkursu dodatkowo adres zamieszkania oraz numer tel.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 4. Administrator nie udostępnia danych Czytelników Strony osobom trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej,sąd lub sponsor nagrody w danym konkursie
§ 5 Sposób przetwarzania danych
 1. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne.
 2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Czytelnicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt.
 3. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się na Stronie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana na Stronie w zanonimizowanej formie.
 4. Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
 5. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
§ 6 Obowiązki Czytelnika
 1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie korzystają z ochrony prawa autorskiego i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Strony bez zgody Administratora.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa autorskiego.
§ 7  Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
§ 8 Konkursy
Administrator strony mamciadopotegi3.blogsot.com zbiera dane przy przeprowadzonym konkursie, potem przetwarza te dane do organizatora. Następnie dane te zostaną trwale usunięte. Administrator nie zatrzymuję ich i nie wykorzystuję do innych celów. Dodatkowo każdy konkurs będzie miał swój odrębny regulamin z dokładnymi informacjami

§ 9 Funkcje społecznościowe

Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościach, takich jak polubienie polubienie, udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, zobaczenie moich profilów społecznościowych oraz subskrypcja profilów społecznościowych
 § 10 Dostęp do usług stron trzecich
Prowadzę fanpage na Facebooku, wiąże się to z akceptacją polityki prywatności Facebook.

 § 11 Komentarze i Formularz kontaktowy

W celu zapewnienia szybkiego kontaktu oraz wyrażenia szybkiej opinii o stronie, przeczytanym artykule dostępna jest opcja komentowania 

Komenatrze – możliwość komentowania wpisów na blogu, wiąże się z tym, że użytkownik rozumie i akceptuje warunki serwisu i akceptuje politykę prywatności. Pamiętaj, że każdy użytkownik jest odpowiedzialny za swoje komentarze. Komentować można jako ANONIM podpisując się imieniem i nazwiskiem, pseudonimem lub iniciałami 
Formularz kontaktowy poprzez wysłanie e-maila - dane będą wykorzystane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na kontakt lub przekazaniu danych zwycięzcy konkursu sponsorowi. Oświadczasz, że dobrowolnie przekazujesz w tym celu swoje dane (imię, adres mailowy). 
Twoje dane osobowe będą przeze mnie (tj. w bazie mojegosystemu ) przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony (zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu Strony) lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. 
Dobrowolnie udzielona zgoda: zamieszczenie komentarza jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym Czytelników oraz umieści informację na Stronie.
Na tej stronie używamy technologie takie jak pliki cookies do personalizowania treści i reklam, do zapewniania funkcji związanych z mediami społecznościowymi i do analizowania ruchu na stronie. Udostępnia również informacje o korzystaniu z witryny przez użytkownika zaufanym partnerom działającymi w sektorach mediów społecznościowych, reklamowych i danych statystycznych.  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © 2016 Mama do potęgi 3 , Blogger